Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

Informe pericial y ratificación en Barcelona

El fallo de la sentencia nº 267/2022 del Juzgado de Primera Instancia nº12 de Barcelona valora positivamente el informe pericial realizado por el despacho AM Perits (sentencia peritaje medición acústica). Informe pericial realizado y ratificado ante el Juzgado, por perito experto en mediciones de ruidos molestos.

La sentencia menciona el informe pericial de parte aportado al procedimiento judicial, para justificar la existencia de ruidos molestos provenientes de la actividad vecinal de la vivienda ubicada en la planta inmediatamente superior a la vivienda objeto de la medición.

«… l’actora ens aporta una prova pericial totalment concloent, el nivell d’immissió acústica en horari diürn a l’habitatge de l’actor, concretament, al menjador, derivat de l’activitat dels veïns del pis de dalt, no de cap altra causa, és de 45dB(A), superior als 35dB(A) permesos per l’Ordenança de Medi Ambient.»

«… La prova pericial sonomètrica és un suport a la imputació de la immissió, …»

A continuación se reporta un extracto de la sentencia nº 267/2022 del Juzgado de Primera Instancia nº12 de Barcelona (sentencia peritaje medición acústica). Pueden consultar más sentencias en Casos de éxito.

Sentencia medición acústica