Avd. Diagonal 468, 6A Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITS JUDICIALS A BARCELONA

Som un despatx de perits judicials, realitzem i ratifiquem peritatges judicials, peritatges de part i contraperitatges. Els pèrits judicials del nostre gabinet estan inscrits en el llistat de perits dels Jutjats de Barcelona i de tot Catalunya. Els nostres peritatges van dirigits als Jutjats (civils, mercantils i penals), advocats, empreses i particulars.

Credencials dels Perits

Tenim més de 15 anys d’experiència realitzant informes pericials per als jutjats. Els pèrits judicials del nostre despatx estan inscrits en les associacions pericials col·laboradores amb l’administració de Justícia. Els nostres perits judicials estan col·legiats en els col·legis professionals corresponents segons especialitat. Finalment, el nostre despatx ofereix la possibilitat de visar l’informe pericial oferint així una imatge més professional tant del perit com d’AM Perits (Pèrit Judicial Barcelona, Gabinet Pericial).

Com realitzem els Peritatges?

El perit sol·licita i investiga les dades necessàries per iniciar l’estructura de l’informe pericial. Posteriorment, el perit realitza una o més visites pericials segons la complexitat de l’expedient (sempre recomanem realitzar almenys una visita pericial). Completem l’estudi i la valoració de les dades obtingudes en les anteriors actuacions. Finalment, l’informe és lliurat al client, amb o sense visat en funció de la necessitat. Oferim al client final o a l’advocat, assessorament i seguiment de l’expedient per a qualsevol tipus de gestió amb l’informe pericial. Ja finalment, l’informe és ratificat davant el Jutjat.

Estructura dels nostres Informes Pericials

L’estructura normalment emprada pel perit judicial d’AM Perits (Pèrit Judicial Barcelona, Gabinet Pericial) inclou els següents apartats: El Pèrit Judicial, Objecte de l’Informe Pericial, Antecedents, Metodologia, Referències, Estudi Tècnic, Conclusions i annexos. Segons la complexitat de la pericial, el perit valora augmentar o reduir dels anteriors apartats a la fi de confeccionar una pericial com més clara i completa possible.