Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITS EN TAXACIONS I VALORACIONS

Peritatges de taxacions de Maquinàries

L’objectiu dels nostres peritatges és calcular el valor econòmic de la maquinària objecte de la pericial. Els nostres perits de taxacions tenen plena validesa davant qualsevol administració tant pública com privada, i requerits per jutjats, advocats, auditors i assessors.

Mostres de peritatges realitzats

Àmbit d’aplicació dels nostres perits de taxacions

 • Garanties per a Hisenda i Seguretat Social (ajornar pagaments)
 • Auditories financeres
 • Fusions, adquisicions, transmissions de propietat
 • Estudis de viabilitat
 • Sortides a borsa
 • Cerca de finançament per a inversions

Factors considerats pels nostres perits de taxacions

 • Estat general de la maquinària
 • En l’actualitat en funcionament o parada
 • Hores de treball acumulades
 • Any de fabricació
 • Desfasament tecnològic