Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITATGES CAL.LIGRÀFICS – PERITATGES REALITZATS

Perits cal.lígrafs a Barcelona

Dictamen pericial referent l’autoria d’una signatura dubitativa present en el REBUT EN EFECTIU d’un banc. Els perits cal.lígrafs realitzan l’estudi comparant la firma dubtosa amb les signatures del cos d’escriptura realitzat al Jutjat en presència dels mateixos perits cal.ligrafs a Barcelona.

peritajes-vises-falsos