Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PÈRITS JUDICIALS EN TAXACIONS

Peritatges de taxacions i valoracions

L’objectiu dels nostres peritatges de taxacions i valoracions és determinar el valor econòmic de mercat d’un bé moble, immoble o d’un dany material.

Tipus de peritatges de taxacions i valoracions realitzades

Mostra de Peritatge realitzat

Peritatge realitzat pels nostres perits referent a la valoració dels béns mobles d’una empresa. Més de 300 referències diferents entre maquinàries industrials, línies de producció, línies de muntatge i accessoris, per un total de més de 1.600 unitats valorades. Els nostres peritatges de taxació, estan sent requerits pels jutjats, advocats, auditors, assessors i per la mateixa propietat.

peritaje-valoraciones-tasaciones