Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITS JUDICIALS EN INSTAL.LACIONS

Peritatges d’instal.lacions

L’objectiu dels nostres peritatges d’instal·lacions és fonamentar el incompliments normatius tant en fase de projecte com en fase d’obra, les deficiències tant en l’execució com en les tasques de manteniment. Els nostres perits estan especialitzats en les següents instal.lacions: electricitat, climatització, protecció contra incendi, fontaneria, sanejament, telecomunicacions, domòtica, i seguretat.

Els nostres perits judicials estan Acredita’t per dictaminar tant instal.lacions industrials com domèstiques, podent visar tots els peritatges pel col.legi professional corresponent.

Tipus d’instal.lacions analitzades en els nostres peritatges judicials

  • Electricitat
  • Climatització
  • Gas
  • Seguretat
  • Domòtica
  • Contra incendis
  • Fontanería
  • Sanejament

Mostra de Peritatge realitzat

L’objecte d’aquest peritatge va ser dictaminar sobre el correcte funcionament, execució i manteniment de totes les instal.lacions d’un habitatge unifamiliar aïllat d’uns 400 metres quadrats. Els punts de partida per dictaminar van ser el contracte entre les parts i les normatives aplicables d’electricitat, gas, climatització, fontaneria i sanejament vigents en el moment de realització de les obres.

peritaje-instalaciones