Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITS JUDICIALS EN INCENDIS

Peritatges d’incendis

L’objectiu dels nostres peritatges d’incendis és determinar l’origen i les causes de l’incendi. Els motius que poden provocat un incendi són diversos, podem estar parlant d’un incendi intencionat, un vandalisme o el trencament fortuïta d’una canonada o d’una clau de pas per deteriorament.

Els nostres perits realitzen un important treball ja que intervenen en les escenes de l’incendi estudiant i analitzant els signes de la combustió a la fi de localitzar les fonts de calor, els productes de combustió i finalment reconstruir la propagació de l’incendi.

És important recordar que tots els nostres peritatges es recolzen en els estudis descrits en les publicacions de la “National Fire Protection Associacion” (NFPA).

Mostra de peritatge realitzat

Peritatge d’incendi en un habitatge unifamiliar que afecta per complet a tot el pis ja vehicles aparcats a la vorera. Els antecedents són: els informes de la Policia Científica i de la Companyia d’assegurança apunten a un cas d’incendi provocat.

El nostre informe pericial apunta a una fuita de gas accidental (no provocada) després de descobrir un defecte en la instal.lació de gas en el seu pas per una zona oculta (sota dels fogons) no accessible sense prèviament desmuntar els mobles. Conclusions: peritatge ratificat pels nostres perits i sentència favorable per al nostre client, l’incendi no havia estat provocat.

peritaje-incendio

Enllaços d’interès