Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PÈRITS EN GRAFÍSTICA I DOCUMENTOSCÒPIA

Peritatges cal.ligràfics i de documentoscòpia

L’objectiu dels nostres peritatges cal.ligràfics és el de fonamentar i certificar l’autenticitat o la falsedat d’escriptures, grafismes, signatures i altres documents dubtosos manuscrits. Contractes, albarans, xecs, lletres de canvi, notes testamentàries, anònims, impresos oficials mercantils o privats són els documents més analitzats tant pel perit cal.lígraf com pel perit en documentoscòpia.

La diferència entre peritatges cal.ligràfics, peritatges de documentoscòpia i peritatges de sociolingüística rau en l’objecte de l’anàlisi. En els peritatges de documentoscòpia l’objecte de l’anàlisi és el suport del document.

Finalment en els peritatges de sociolingüística l’objecte de l’anàlisi és la sintaxi i la gramàtica del text manuscrit, mecanogràfic o tipogràfic. El nostre perit estudia el tipus de lletra, la construcció gramatical, el llenguatge, l’abús de metàfores i puntuacions entre d’altres.

Mostres de peritatges realitzats

Escrits analitzats pels nostres perits cal·lígrafs

  • Manuscrits
  • Mecanogràfics
  • Tipogràfics

Documents analitzats pels nostres perits en documentoscòpia

  • Paper
  • Tinta
  • Mesures de seguretat