Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

Vídeos del gabinet de Perits Judicials

A continuació s’adjunten alguns dels vídeos representatius dels tipus de peritatges que es realitzen al nostre despatx de perits judicials a Barcelona.

 

Vídeo del nostre Gabinet de Perits Judicials a Barcelona

Vídeo peritatges cal·ligràfics i de documentoscòpia

Vídeo peritatges d’Enginyers

Vídeo peritatges d’accidents de trànsit

Vídeo peritatges de taxacions

Vídeo peritatges d’incendis

Muy buena descripción en los vídeos.

Eva