Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITS EN VALORACIONS I TAXACIONS

Peritatges de valoracions de béns immobles

L’objectiu dels nostres peritatges és calcular el valor econòmic del bé immoble objecte de la pericial. Els nostres perits en valoracions tenen plena validesa davant qualsevol administració tant pública com privada, i requerits per jutjats, advocats, auditors i assessors.

Normalment el peritatge es demana en cas que el bé immoble hagi patit danys per un sinistre (per exemple per vandalisme) o simplement per a valoracions patrimonials en processos com ara fusions o cessaments d’activitats. El treball de camp realitzat pels nostres perits en valoracions és de gran importància ja que examinen els immobles detallant tots els danys i les característiques del bé.

Els perits en valoracions realitzen les taxacions amb l’auxili de les informacions més actualitzades publicades a les revistes especialitzades del sector tal com: BEC, CONSTRUC o ??EME DOS. Els nostres peritatges judicials de valoració de béns immobles, ofereixen al jutge ia l’advocat una valoració econòmica fonamentada i objectiva.

Mostres de peritatges realitzats