Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PERITATGES DE MAQUINÀRIES – PERITATGES REALITZATS

Perits taxadors a Barcelona

Avui dia és habitual sol·licitar la taxació de maquinàries usades propietat de les mateixes empreses per fi d’ajornar el pagament de deute amb Hisenda, Seguretat Social o altres organismes oficials. El resultat de la taxació representa el valor que el mercat està disposat a pagar per aquestes màquines industrials. Els perits taxadors valoren les maquinàries avalades, determinant així el màxim import de deute ajornat.

peritaje-tasacion-maquinarias-usadas