Avd. Diagonal 468 8º 08006 Barcelona | 93 408 29 42 info@amperits.cat
LA SEGURIDAD DE UN PERITAJE PERFECTO

PÈRITS EN PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Peritatges de propietat industrial i intel.lectual

L’objectiu dels nostres peritatges judicials de propietat industrial i intel·lectual és dictaminar sobre l’existència o la manca d’activitat inventiva i novetat d’actius intangibles com són les patents, els models d’utilitat, els dissenys industrials, les marques i els drets d’autor.

Els nostres perits realitzen peritatges judicials tant de propietat industrial (signes distintius, noms de domini, modalitats inventives, varietats vegetals, semiconductors, secrets industrials i comercials) com de propietat intel.lectual (llibres, fulletons, impresos, escrits, discursos i locucions, conferències, composicions musicals, obres teatrals, obres cinematogràfica, escultures, obres de pintura, dibuix, gravat, projectes, plànols, maquetes, obres fotogràfiques, programes d’ordinador).

Mostra de peritatge realitzat

Peritatge judicial sobre la novetat i l’activitat inventiva d’un model d’utilitat registrat per una empresa i posteriorment reivindicat per una altra firma. Model d’utilitat referent a un sistema de seguretat d’un tipus de portes per evitar la seva caiguda.

El nostre peritatge consistir en l’anàlisi de la documentació que consta en l’expedient judicial, consulta de la informació disponible a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), i finalment dictamen segons la Llei 11/1986 i modificacions successives.

peritaje-propiedad-industrial

Són objecte dels nostres peritatges de propietat industrial

  • Signes distintius
  • Noms de domini
  • Modalitats inventives (patents i models d’utilitat)
  • Varietats vegetals
  • Semiconductors
  • Secrets industrials i comercials

Són objecte dels nostres peritatges de propietat intel.lectual

  • Creacions literàries, artístiques o científiques

Enllaços d’interès